2007/Aug/02

ฆ่าลิงกล้ากล้าใส่ผ้าสี่ที
ฆ่าลิง คือ ฆ่า ล.ลิง
ก้ า ก้

จะเหลือ ก้ า ก้ า

(ไม้โท ความจริงต้องอยู่หน้า สระอาคับ)

ใส่ผ้า สี่ ที
ใส่ผ้า คือ ห.หีบใส่ผ้า

คือห้ห้

เลขคือ 6565...


edit @ 2007/08/02 19:04:27
edit @ 2007/08/02 19:04:50

Comment

Comment:

Tweet